פרשת שבוע

פרשת בראשית

סתירה בין המדע החדיש לבין התורה

מדוע השם ציוה לא לאכול מעץ הדעת

מדוע הביא הבל קרבן

במה טעתה חוה אמנו שהביא אותה לחטוא ולאכול מעץ הדעת 

 

פרשת נח

 יחס התורה לצער בעלי חיים

גנות שתיית משקאות אלכהוליים

 

פרשת לך לך

מה משמעות חטא דור הפלגה עבורנו 

האם טוב עשה אברהם שיצא מהארץ בעת רעב

מדות טובות של אברהם אבינו

 

פרשת חיי שרה

מדוע לא יצא יצחק בעצמו לחפש אשה בחוץ לארץ

גם אלמן/נה חייבים שוב להתחתן

 

פרשת תולדות

לא את הכל צריכים לספר לבעל

האם העדיף יצחק את עשו יותר מיעקב

האם אפשר להגיד על רשע שעשה מעשה טוב

להרגיל לשונות בני אדם לזכור ולהזכיר מציאות הבורא

 

פרשת ויצא

מדוע האריך יעקב בדיבורו עם הרועים

ארמי אובד אבי- מי הוא

האם רשאי הצעיר להתחתן קודם המבוגר

 

פרשת וישב

כיצד ניצול יוסף מהחטא בהיותו בבית פוטיפר

מדוע נענש יוסף על השתדלותו

 

פרשת בהעלותך

במדוע כל ישראל התעכבו בגלל מרים

 

פרשת שלח לך

אם המרגלים היו צדיקים, כיצד נכשלו

הלכה

נטילת ידיים שחרית

מדוע עושים ענין גדול מאד מנטילת ידיים

מדוע ליטול ידים שלוש פעמים

מה יכול להיות הטעם אחרי חיוב נטילת מים אחרונים בסעודה

כמה מים צריכים עבור מים אחרונים, ובעבור הכנה לשמונה עשרה

התעוררות לדייק בקיום ההלכה

טעם איסור ההבטה בכהנים בעת ברכת כהנים

אם מותר לאכול דג עם גבינה

שימוש במדיח כלים לכלים בשריים וחלביים

מדוע חייבים להטביל כלי אכילה שנוצרו עלי ידי גוים

המתארח בבית חברו שם הטבילו כלי המאכל

האם קטן פחות מגיל בר מצוה צריך לחכות שש שעות בין אכילת בשר וחלב

לימוד זכות על אדם רשע

האם כדאי לרכוש כרטיס מפעל הפייס

איזה שם לבחור עבור תינוק שנולד

האם יש חשיבות רוחנית לשם שנותנים לכל תינוק ותינוקת הנולדים

חלב נכרי, מותר או אסור

למי לתת להיות סנדק בברית מילה

מדוע אתה סומך כל כך על פסקי הרמבם

אם יש אסור לקבל רבית מבנק או לשלם לו רבית

האם אפשר לסמוך על כשרת סטנדרטית של הרבנות

האם יש לחשוש מפני אל תפתח פה לשטן

האם להיות אדם עובד לפרנסתו היא בדיעבד

מצעד החיים במחנות הריכוז, אם להשתתף

מה דעת התורה על שביתת עובדים

מדוע החרדים נוהגים ללבוש בגדים שחורים

אם מותר להשתמש בכספי מעשר כספים למען צאצאי בעל הכסף

עבירה על החק אם נחשב חטא לפי התורה

עוד בענין שמירה על החק

אם על פי תורה אני חייב לקיים חוקי המדינה

חסיד ברסלב אם מותר לו ללכת לרופאים

סיור השוק, בלי לקנות

אם מותר לתת מחמאות אפילו שהן שקר

כיצד לחלק כספי צדקה

אם יש ערך לתלות תמונות של גדולי התורה

אם חייב אני להיטיב למי שאינני מסמפט

כהן הלומד מקצוע רפואה ונזקק להטמא לאברים של המת

מדוע יש פגם לענות היי או הלו בשיחות טלפון

אחד מדיירי הבנין שלי רוצה לבנות על הגג. כמה כסף אקח ממנו

תפילה

להתפלל בבית כנסת קבוע או ליד הכותל המערבי, מה עדיף

 אם אני חייב להצטרף ולענות לכל מניין מתפללים שעונים קדושה

 אם מותר לערוך סעודה ציבורית בבית הכנסת

לא בא לי להתפלל. אינני רואה בזה טעם. מה אעשה

מדוע אין אשה מצטרפת למניין מתפללים

מדוע יש הרבה המתפללים מנחה בחצי היום בניגוד לפסק השולחן ערוך

מדוע כורעים בתפילה דוקא 4 פעמים והשינויים בכריעות

בן חוץ לארץ הנמצא בארץ ישראל בתפילות יום הנוסף לחג

מה עדיף, תפילת מנחה קצרה בחצי היום, או מנחה ארוכה בסוף היום

בעת צרה לאיזה צדיק יש לפנות כדי שיתפלל עבורי

מדוע אין לתת לאשה להיות שליחת הציבור לתפילה, או לקרוא בתורה בציבור

האם מותר לאשה ללמוד גמרא

אם אשה חייבת להתפלל ומה תתפלל

מנחה קצרה, מעלה או חסרון

מדוע מכסים את העינים בעת אמירת שמע ישראל

חייל היוצא לקרב, סגולה להצלה מהסכנה

אם מותר להשמיע קול בתפילת שמונה עשרה

אם מחויב אני לקרוא פרשת קרבנות לפני התפילה

 אומרים בקדיש לעילא מכל נחמתא באיזו נחמה מדובר כאן

מפני מה צריכים מנין עשרה לאמירת קדיש

מה ביאור שמונה השבחים שיש בקדיש

מדוע קוראים להשם בתפילתנו פעמיים אבינו

 יש לי שנת אבל על אבא שלי, וקשה לי להיות שליח ציבור בתפילה

אני אבל וגר בשכונה של חילונים. האם עלי להטריח לארגן מנין מתפללים

שבת

האם חיית מחמד היא מוקצה בשבת

האם מותר לחתוך בשבת דק דק

האם מותר לקחת תרופות בשבת

מגע ביין של מחלל שבת בפרהסיא

האם להזמין הורים שאינם שומרי שבת אלינו לארוחת שבת

האם להתארח בשבת אצל הורים שאינם שומרים שבת

האם מותר להשתמש במעלית בשבת

האם נכון מה שנוהגים לשפוך מעט יין מכוס ההבדלה

מדוע מחלל שבת דינו כל כך חמור

מדוע אסור להדליק חשמל בשבת

סעודה שלישית בחורף, וסעודת מלווה מלכה בקיץ

היכן להדליק נר שבת במלון

אשה שרעבה, ובעלה מתעכב מלשוב מתפילת שחרית של שבת

האם לכסות העיניים בהדלקת נרות שבת

האם עונג שבת היא מצוה מדאוריתא או מדרבנן

מדוע מביטים בציפורניים לאור הנר בהבדלה

מדוע הציבור הופכים פניהם בקבלת שבת

האם מותר ללמוד בשבת, מקצועות חול כהכנה למבחן

מה עדיף, להתכונן לשבת כראוי או להשתתף בהלויית תלמיד חכם

התגייסתי ואני רואה חילולי שבת בצבא. מה לעשות

עלוני שבת, מה דינם לענין גניזה

מדוע קוראים לשבת, שבת קודש

משום מה אמרו חזל שהמחלל שבת בפרהסיא יצא מכלל ישראל

מועדים

ראש השנה

האם בראש השנה נגזר מי יחיה ומי ימות

 מפני מה צמים ביום צום גדליה (ג תשרי)

יום הכיפורים

האם מותר לנשים הרות לאכול לפי השיעורים ביום צום כיפור

המשך בעניין צום כיפור לנשים הרות

האם מותר לנשים מינקות לשתות חצאי-שיעורים בצום כיפור

מה המיוחד בעשרת ימי תשובה לתקן כל השנה שעברה

מעלת יום הכפורים בחיזוק האמונה בהשגחת הבורא

סוכות

כוונות של ארבע המינים בחג הסוכות

משמעות רעיונית של הישיבה בסוכה

יום א סוכות, יחודו של אברהם אבינו

יום ב סוכות, סגולת יצחק אבינו

יום ג סוכות, מדת הבטחון של יעקב אבינו

 יום ד של סוכות, זריזותו של משה רבינו

יום ה סוכות – טוב ליבו של אהרון הכהן

יום ו סוכות – ותרנותו של יוסף הצדיק

יום ז סוכות – מה עלינו ללמוד מדוד המלך

חנוכה

מה הוא העיקר בחנוכה, נס השמן או נס הניצחון

מדוע להדליק נר חנוכה מול המזוזה

הסוד של עיתוי נר חנוכה דוקא באמצע החורף

 מהי גלות יון, והרי היינו בארץ

פורים

מדוע חשוב לשנוא את עמלק

פורים נמשל ליום הכפורים

מדוע ציוה מרדכי לאסתר לא להסתיר שהיא יהודיה

חשיבות פורים מכל החגים

שתיית יין בפורים

עוד ביאור על חשיבות פורים

מדוע הוקש פורים ליום מתן תורה

מדוע צום תענית אסתר קודם לפורים

מדוע יש חילוקי ימים בין פורים של פרזים לבין פורים של כרכים

משנכנס אדר מרבים בשמחה. מדוע לא אמרו כך על ניסן או סיון

פסח

מדוע יציאת מצרים היא ענין גדול ומרכזי

קשר בין פרשת פרה לפסח

טעם השם והמשמעות של שבת הגדול

ראש חודש וההכנה לחג הפסח

אם לערוך ליל סדר פסח בחוץ לארץ

אם לערוך ליל סדר במלון בחוץ לארץ

האם מותר לאשכנזי לאכול קטניות בפסח

מה הבעיה באכילת מצה שרויה בפסח

ליל סדר, מפגש משפחתי או טכס חינוכי תורני

טעם של השותים כוס חמישי בליל הסדר

חשיבותו של קרבן פסח

הכוונה באכילת מצה

מדוע אין הלל שלם בשביעי של פסח

בזכות המילה יצאו אבותינו ממצרים

חול המועד

האם מותר להתגלח בחול המועד

כתיבה בחול המועד מה מותר ומה אסור

ספירת העומר

 משמעות מספר חמישים בספירת העומר

מדוע קשורה ספירת העומר, לחג השבועות

האם מותר להתגלח בימי הספירה, בימי שישי לכבוד שבת

האם מותר לקנות בגדים חדשים בימי ספירת העומר

אם מותר לשמוע מוזיקה בימי ספירת העומר

מה מסמלים שבעת השבועות

האם להמתין עד לג בעומר כדי לעשות חלאקה

לג בעומר

כיצד אלך בדרכו של רשבי

שבועות

קריאת מגילת רות בשבועות